Lidé

Naši lidé mají výsledky a zkušenosti, dokázali, že umí tvrdě pracovat
a táhnout za jeden provaz.

Ing. Petr Kulhánek – KOA

Zkušený manažer a osvědčený lídr, který byl osm let primátorem Karlových Varů. Je celoživotním sportovcem a Karlovarský patriotem. Stojí za zápisem Karlových varů na Seznam světového dědictví UNESCO, kam budou společně s dalšími evropskými lázněmi zapsány v roce 2021. Dívá se do budoucna a věří, že kraj může lépe fungovat, být slyšet a prosadit se. Odteď pořádně. Jde mu především o ekonomický rozvoj regionu, dokončení dálničního spojení s Prahou a zatraktivnění kraje. „Karlovarský kraj se musí konečně naučit získávat peníze a všestranně podporovat své občany a podnikatele. Říkám ne vylidňování našeho kraje. Lidé se sem musejí mít proč vrátit.“

Mgr. Robert Pisár – STAN 

Více než 20 let pracuje v sociálních službách. Začínal jako sociální pracovník a od roku 2008 řídí Pomoc v nouzi, o.p.s. která poskytuje různé sociální služby, včetně těch, které pomáhají obětem domácího násilí, seniorům nebo lidem s dluhy.
Od roku 2016 do roku 2019 vedl krajskou organizaci Asociace poskytovatelů sociálních služeb, což je největší profesní organizace v ČR. V roce 2019 na tento post již nekandidoval, především proto, že za stávajícího vedení Karlovarského kraje přestal věřit ve smysluplnost snah organizovat poskytovatele sociálních služeb.
Byl zastupitelem v rodné vesnici Šabině i členem krajského zastupitelstva. Od dětství hraje rekreačně tenis a taky bubnuje s různými uskupeními.
„Jsme malý kraj na to, aby na každého, kdo se snaží pomáhat, někde seděl někdo, kdo se snaží mu házet klacky pod nohy. Tuto realitu znám ze sociálních služeb a z fungování v zastupitelstvech. Úřady jsou tu proto, aby podporovaly rozvoj kraje, ne pro samoúčelné produkování byrokracie.“

Mgr. Antonín Jalovec – VPM

Starosta města Cheb je bývalým učitelem tamního gymnázia. Drtivým vítězstvím v komunálních volbách napomohl jako lídr VPM k rozbití letitých klientelistických vazeb tradičních politických stran v Chebu. Rozšířil možnosti občanů ovlivňovat dění ve městě a zasadil se o výrazné zvýšení informovanosti o radničním provozu. V době epidemie Covid-19 se vehementně zasazoval za zrušení omezení na hranicích pro pendlery i turisty. Jako velký lokální patriot pravidelně vyráží na pěší túry po všech koutech Karlovarského kraje i německém příhraničí. I proto by chtěl po volbách přednostně řešit problémy periferních částí kraje a usilovat o intenzivnější spolupráci s bavorskými a saskými regiony, kterou současná krajská reprezentace zanedbává. Celý život aktivně sportuje, jen dřívější basketbal postupně zaměnil za současnou cyklistiku, běh a plavání.

Mgr. Petr Zahradníček – TOP 09 

Jako dlouholetý zastupitel města Loket a bývalý náměstek hejtmana zná problémy kraje ze všech pater komunální politiky. Po volbách by se rád zaměřil na školství, kulturu, životní prostředí a přeshraniční spolupráci, což jsou v dnešní době podceňovaná témata, která ale mnohdy rozhodují o tom, zda-li v našem kraji lidé zůstanou. Považuje za povinnost kraje zastavit odliv talentovaných mladých lidí. Kraj jim musí nabídnout patřičné vzdělávací obory, kvalitní kulturní vyžití a udržitelné životní prostředí. S tím souvisí i zlepšení komunikace se sousedy, tedy se Bavorskem a Saskem. “Vztahy se sousedy jsou ryze formální, ta komunikace se musí zlepšit. Příkladem budiž “šestka” – my bychom ji rádi napojili na dálniční síť v Německu, ale na německé straně to má řadu odpůrců… Přeshraniční spolupráce nejsou jen společné výstavy, ale i řešení problémů.”

Jan Kuchař – STAN (bezpp)

Pracovitý a výrazný starosta vyhlášených Františkových Lázní považuje cestovní ruch a lázeňství za klíčové motory ekonomiky kraje. „Neklademe si malé cíle. Náš kraj má obrovský potenciál, jen je ho třeba odemknout a využít.“

Mgr. Jiří Klsák – KOA

Historik a archeolog Muzea Karlovy Vary. Dlouhodobě se věnuje terénním výzkumům středověkých lokalit, památkové péči a publikační a výstavní činnosti. Vedení archeologického kroužku, předseda pobočky Mírového klubu Johna Lennona, předseda Klubu Za krásné Karlovarsko, předseda Klubu přátel Karlových Varů. Držitel Ceny města Karlovy Vary, Osobnost Karlovarského kraje. Od roku 2010 člen Zastupitelstva města Karlovy Vary, od roku 2012 člen Zastupitelstva Karlovarského kraje. „Minulost je součástí dneška a bude i v čase budoucím. Budu vždy usilovat o to, aby naše kulturní památky toho byly důstojným dokladem.“

prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný – VPM

Vědecký pracovník katedry ekonomie a kvantitativních metod. Vysokoškolský učitel na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity. Již 18 let zastupitel města Chebu, dvakrát místostarostou (2006-2010, 2018 – dosud), 2 období zastupitel KV kraje (2008 – 2016). Zaměřuje se na regionální rozvoj příhraničních oblastí s důrazem na ekonomický rozvoj a školství (zejména VŠ). V senátních volbách 2020 se stal kandidátem hnutí STAN v obvodu číslo 3 – Cheb. Podobně jako do jiných voleb i do těchto vkročil jako nestraník. „Chci prosperující pohraničí, kde budou lidé chtít žít. Jsem lokální patriot a není mi lhostejné, jak se budou Prahou opomíjené příhraniční regiony rozvíjet či naopak upadat. Je mi ale jasné, že bez aktivní práce a vyjednávání na vyšších místech v Praze se pro rozvoj Chebska a Tachovska dá dělat jen málo. Chci prosperující region, odkud mladí nebudou odcházet, ale naopak se sem budou chtít vracet. Region se zachovalými přírodními a kulturními hodnotami, zdravým prostředím a bez stresu, hluku a shonu velkoměst.“ 

Ing. Jan Horník – STAN

Starosta Božího Daru a senátor za Karlovarsko. Z pozice senátora prosazuje a brání zájmy Karlovarského regionu pečlivým hlídáním navrhovaných změn v jednotlivých zákonech, tak aby tyto respektovaly potřeby tohoto regionu a nepoškozovaly jej. Aby mohl ještě lépe ovlivňovat prosperitu a zlepšovat kvalitu žití především Krušnohorského regionu, zastává i funkci zastupitele Karlovarského kraje.

Ing. Miroslav Balatka – STAN

Senátor za Sokolovsko, Mariánskolázeňsko, Toužimsko a Tepelsko. Iniciátor senátní petice za návrat peněz z emisních povolenek zpátky do regionů. V době koronavirové krize založil Informační servis pro přeshraniční pracovníky – pendlery a výrazně bojoval za jejich práva. „Jako politik a senátor se snažím pomáhat regionu, ve kterém žiji celý život. Vedení kraje by mělo být hlavně fungující a spolupracující tým, ne diktát jednoho „vůdce“. Potřebujeme udržet v kraji mladé lidi, dát mu vizi a budoucnost. Současná nelehká situace je také obrovská příležitost, měli bychom ji beze zbytku využít.“

Petr Schaller – TOP 09

Dlouholetý starosta Města Plesná, aktivní sportovec. Po volbách se chce věnovat především tématům přeshraniční spolupráce, regionálnímu rozvoji a podpoře sportu. 

Jiří Brož – STAN

Podnikatel, oblastní předseda STAN Karlovy Vary.

Mgr. Martin Grech – STAN

Pedagog, zastupitel města Sokolov, sportovec.  „Nabízíme volitelnou možnost proti tradičním silným stranám. Ze všech sil budu podporovat rozvojové projekty a akce, které by mohly zamezit odlivu mladé generace.“

Jiří Černý – VPM

V zastupitelstvu města Cheb působí již třetí volební období. Místostarosta města od 2018. 
„Kraj musí naslouchat svým občanům, víc spolupracovat a lépe komunikovat. Potřebujeme konečně dosadit na potřebná místa odborníky a vytvářet koncepční řešení napříč krajem.“

Mgr. Štěpánka Řehořková – KOA

Vystudovala FTVS UK v Praze, od roku 2001 pracuje v neziskové organizaci (dříve KONTAKT bB, nyní SK KONTAKT KARLOVY VARY). „Občansky se angažuji, zajímá mě, co se kolem mne děje a v čem žiji.“

Mgr. Petr Mach – TOP 09

Zastupitel města Aše. 

Nešpor Jiří, STAN,
Zádub-Závišín

Voborník Radek, VPM
(bezpp), Krásná

Gajičová Petra, STAN,
Libavské Údolí

Tichý Jakub, TOP 09,
Loket

Žemlička Pavel, KOA, 
Karlovy Vary

Sebjan Jan, STAN (bezpp), Jindřichovice

Javůrek Štěpán, STAN,
Chodov

Bohánek Pavel, VPM,
Cheb

Žifčák Lubomír, TOP 09 (bezpp), Sokolov

Masák Petr, STAN,
Karlovy Vary

Tůmová Michela, KOA,
Karlovy Vary

Behina Ondřej, VPM,
Cheb

Krása Petr, STAN,
Sokolov

Kunešová Sylvie, TOP 09, Karlovy Vary

Kříž Erich, STAN,
Krásno

Vomočil Radek, VPM,
Cheb

Hloušek Milan, STAN,
Kraslice

Lepík Vlastimil, KOA,
Karlovy Vary

Tamchyna Michal, TOP 09, Ostrov

Tyrpekl Karel, VPM (bezpp), Cheb

Večerka Radan, STAN, 
Stružná

Fajtová Jaromíra, STAN (bezpp), Rotava

Hrubý Ladislav, VPM,
Cheb

Henych Karel, TOP 09, Mariánské Lázně

Stark Daniel, STAN,
Kynšperk nad Ohří

Končel Petr , KOA (bezpp), Karlovy Vary

Horák Oldřich, STAN,
Kynšperk nad Ohří

Maružánová Kateřina, TOP 09, Karlovy Vary

Duchek Jiří, STAN,
Cheb

Gangur Mikuláš, VPM,
Cheb