Miroslav Plevný do Senátu

Výsledky druhého kola senátních voleb:

„Chci prosperující pohraničí, kde budou lidé chtít žít.“

Proč kandiduji? Chci hájit zájmy příhraničních regionů

Jsem lokální patriot a není mi lhostejné, jak se budou Prahou opomíjené příhraniční regiony rozvíjet či naopak upadat. Je mi ale jasné, že bez aktivní práce a vyjednávání na vyšších místech v Praze se pro rozvoj Chebska a Tachovska dá dělat jen málo. Chci prosperující region, odkud mladí nebudou odcházet, ale naopak se sem budou chtít vracet. Region se zachovalými přírodními a kulturními hodnotami, zdravým prostředím a bez stresu, hluku a shonu velkoměst.
Je potřebné nalézt vyvážený rozvoj ve všech oblastech potřebných pro spokojený život v regionu – kvalitní bydlení, zajímavé pracovní příležitosti, dostupné školství a zdravotní péče, pestrá nabídka sportovního, kulturního a společenského vyžití a pocit bezpečí.

Osobní priority

Jsem přesvědčen, že je potřebné udržet a rozvíjet systém školství od mateřských a základních škol i v menších obcích, mít vyváženou strukturu středních škol, a nabízet i vysokoškolská studia na území regionu.

Nejsem přítel klientelisticky rozdělovaných státních dotací. Místo toho podporuji výrazně vyšší příděly financí od státu přímo všem obcím, které si samy rozhodnou, jak je nejlépe na svém území proinvestovat.

Podporují mě

Vzdělání
1980-1984    Gymnázium Cheb
1984-1989    VŠDS v Žilině, obor Kybernetika v dopravě a spojích (Ing.)
1991-1994    VŠDS v Žilině, vědní obor Organizace a řízení komunikačních systémů (Dr.)
1994-1996    TU Dresden (SRN), Evropský diplom v oboru dopravy
2005    docentura pro obor Informační a řídicí systémy (Doc.)

Zaměstnání

1994-dosud    Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni
2006-2010    Město Cheb, místostarosta
2010-2018    Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, děkan fakulty
2018-dosud    Město Cheb, místostarosta

Zkušenosti
2002-dosud    zastupitel města Chebu (z toho 8 let radní města, 6 let místostarosta)
2008-2016    zastupitel Karlovarského kraje
1996-2018    akademické funkce (10 let proděkan, 8 let děkan fakulty)

Senátní volby se konají spolu s volbami krajskými. 

Kandidaturu Miroslava Plevného dále podporují: 
Jan Kuchař, starosta Františkových Lázní, Petr Schaller, starosta Plesné, František Šnajdauf, místostarosta Františkových Lázní, MUDr. Anton Gavlas, lékař, Františkovy Lázně, MUDr. Ondřej Mareš, zubní lékař, Cheb, Miroslav Všetečka, hudebník a podnikatel, Aš, MUDr. Ilja Horník, lékař, Cheb, MUDr. Ondřej Čapek , primář dětského oddělení nemocnice v Chebu, Mgr. Vladimír Janoušek, ředitel 1. ZŠ Cheb, Mgr. Jan Žídek, zástupce ředitele Gymnázia Cheb, PhDr. Martina Kuželová, ředitelka knihovny Cheb, Tomáš Koucký, moderátor, Mirek Vostrý, kreslíř, Mgr. Petr Mach, zastupitel v Aši, ředitel ZŠ, Hlávkova Aš, MUDr. Petr Havránek, vedoucí lékař nemocnice ve Weidenu