Petr Kulhánek: Věřím v pravdu a poctivou práci

Petr Kulhánek, kandidát na hejtmana Karlovarského kraje, před volbami uběhl stovky kilometrů. I v těch nejodlehlejších vesničkách se voličů ptal, co se má v dalších letech změnit. „Pokud se náš kraj nemá úplně vylidnit a rozložit, je třeba přestat s prázdnými proklamacemi a začít pracovat,“ říká.

Svou volební kampaň jste začal netradičním způsobem: běháte po celém kraji. Jak se nápad na Běh pro budoucnost zrodil a co bylo jeho cílem?
V zimě, když jsem běžel z Varů na Krásenskou rozhlednu, přemýšlel jsem o tom, co nás čeká na podzim. A tehdy mě napadlo spojení mojí vášně pro dálkové běhy a detailního poznání celého kraje. Jak lépe vnímat atmosféru měst, obcí, zajímavých a problémových míst než bezprostřední zkušeností, osobním zážitkem, setkáním s lidmi, kteří zde žijí?

Od myšlenky k samotnému běhu ale vede dlouhá cesta.
Občas ano, v tomto případě ale nikoliv. Myšlenka rychle dostala konkrétní obrysy v podobě šestnácti prázdninových tras napříč regionem. Hlavním cílem ale není uběhnout plánovaných 430 km, je to prostředkem k poznání všeho podstatného, co nás v kraji trápí, čím se naopak můžeme chlubit, jak se zde lidem žije, jaké jsou jejich představy a problémy. To jsou určitě podstatné informace k tomu, jak vycházet z obrazu reálného života a jak ke správě kraje přistupovat do budoucna. Proto Běh pro budoucnost Karlovarského kraje jako místa sebevědomého, hrdého a svébytného, místa, kde je příjemné žít a které je vždy příjemné navštívit.

Jistě jste při Běhu pro budoucnost potkal spoustu zajímavých lidí a viděl mnoho úžasných míst. Jaké jsou vaše nejsilnější dojmy z běhu?
Určitě to jsou kontrasty. Kontrasty v krajinném rázu, kdy se člověk během pár kilometrů ocitne z panenské přírody v důlní, industriální nebo postindustriální krajině. Kontrasty v podobě obcí, kdy kousek vedle sebe mohou být vesnička přívětivá, upravená, jako vymalovaná a obec nebo město s polorozpadlými domy, devastovanými fabrikami, zanedbanými paneláky. Kontrasty v rozpoložení lidí, kdy potkáte usměvavé, dobře naladěné obyvatele, kteří jsou se životem v kraji spokojeni, a o pár kilometrů dál narazíte na sociálně vyloučené lokality, kde vás přepadne tíseň, z pohledů a komunikace lidí je cítit určitá skepse, nebo letargie, zjevně bez optimistického výhledu do budoucna.

Jako občan i politik jste s Karlovarským krajem dlouhodobě spojen, ale přesto: překvapilo vás něco, inspirovalo, naštvalo?
Běh mi přinášel a přináší především inspiraci. Viděl jsem řadu míst, kde může krajská samospráva pomoci přímo. Mnohdy zoufalý stav silnic v odlehlejších částech kraje, investice do infrastruktury lyžařských, cyklistických a vodáckých tras. Nabízí se i nepřímá pomoc. Jednání se Sokolovskou uhelnou o využití jezera Medard pro volnočasové a rekreační aktivity mě napadá na úplně prvním místě. Pohledy na rozsáhlou uhelnou pánev z mnoha směrů a pohledů jsou také inspirací k budoucí revitalizaci krajiny, při níž kraj musí být klíčovým aktérem.

A co překvapení?
Téměř v každé etapě mě překvapuje množství opuštěných průmyslových a zemědělských areálů, zaniklé továrny a manufaktury. Tady vidím jeden z hlavních důvodů setrvalého úbytku obyvatel. Dnes již neexistujících pracovních míst musejí být tisíce. A velké naštvání? Vztah lidí k přírodě. Téměř na každém kroku člověka bolí pohled na odhozené odpadky, od obalů sušenek, přes kanystry, pneumatiky až po sporáky a staré sedací soupravy. Černé skládky uprostřed přírody pak umocňují smutek nad bezohledností mnoha lidí. Vím, že výchova je nekonečný běh, ale i tady kraj může a má hrát svou úlohu s ideálním cílem, aby se lidé v přírodě chovali stejně jako u sebe v obýváku.

Můžete srovnávat, jak se náš kraj v posledních letech rozvíjí – nebo naopak nerozvíjí? Pokud byste měl vyzvednout něco, co se v kraji opravdu daří a na co můžeme být hrdí, co by to bylo?
Myslím, že obrovským pozitivním impulsem jsou pro Karlovarský kraj nominace na Seznam světového dědictví UNESCO. Karlovarský kraj se dostává mezi prémiové turistické destinace. Vyšší zájem návštěvníků generuje potřebu všech souvisejících služeb, což vytváří nová pracovní místa a společně s utracenými penězi má pozitivní dopad na místní ekonomiku i kvalitu života v kraji.

Kde by kraj měl přidat, co zůstává zanedbáno?
Přes snahu o vyšší míru financování údržby a obnovy silnic II. a III. třídy jde o stále podfinancovanou oblast, která by si zasloužila ještě větší péči. S dopravní sítí souvisí stále nedokončená D6, spojnice regionu s hlavním městem, kde kraj sice není hlavním aktérem, ale musí pokračovat v intenzivním tlaku na její rychlé dokončení. Jde o jeden ze zásadních faktorů budoucího rozvoje regionu. Kapitolou samou pro sebe je krajské zdravotnictví, které má odpovídající odbornou úroveň, co je však zcela tristní a neřízené, je systém jeho financování. Je zatím nezodpovězenou otázkou, jakou měrou se na dnešních již prvních stovkách milionů korun sanace z krajského rozpočtu podílí ekonomické vedení krajské nemocnice a jaký podíl na tom má nevyvážená legislativa s nerovnými podmínkami financování krajských nemocnic. A v neposlední řadě je třeba zodpovědně řídit transformaci lokální ekonomiky, která se odklání od uhlí – a my musíme vytvářet příležitosti k tomu, aby lidé měli kde pracovat i nadále.

Buďme konkrétní: věci se nedějí samy od sebe a zejména v politice platí, že za všechno, dobré i zlé, by měl někdo nést odpovědnost. Kde vnímáte zodpovědnost za to, že je v našem kraji v některých oblastech tak neuspokojivá situace?
Z mého pohledu se celé toto volební období řeší věci zmateně, bez dlouhodobé koncepce a vize, kam kraj směřovat. Řada problémů se řeší nahodile. Hasí se, co zrovna hoří. Čemu se však věnuje mimořádná pozornost, je marketing, aby věci měly dokonalý mediální obraz, byť může jít mnohdy o pouhá vylhaná gesta a okázalá plácnutí do vody. Výsledkem je přešlapování kraje na místě, nepřipravenost na strategické projekty, které mohou být spolufinancovány z externích zdrojů, a mediální iluze, že je vše v nejlepším pořádku. To je koneckonců jen obrázek státní politiky ANO překlopený do krajského měřítka, v našem regionu umocněné nesourodou koalicí pěti subjektů s mnohdy diametrálně odlišnými názory a představami.

Vnímám, že jste člověk, který se radši snaží věci vlastními silami měnit, než aby kritizoval. Jaké budou vaše první kroky po volbách do zastupitelstva?
Pokud to bude jen trochu možné, budu usilovat o vytvoření klidně široké koalice všech demokratických stran bez účasti ANO a extremistů. Bude-li Karlovarský kraj další čtyři roky pod kuratelou populismu, spektakulárního PR, ovšem bez jakéhokoliv posunu vpřed, budeme se dívat na záda dalších regionů v mnoha ukazatelích zase z větší dálky. Kraj se dál bude vylidňovat a s důsledky se budou prát naše děti, pokud se tedy i ony neodstěhují.

Co jako zastupitel a třeba také hejtman naopak v žádném případě nedopustíte?
Doufám, že už je konec jakékoliv krajské vlády s účastí nedemokratických a extremistických stran, tomu se budu snažit bránit všemi silami. Rád bych také, aby skončila atmosféra strachu na krajském úřadě a aby se tam opět vytvořilo přívětivé klima pro práci celého aparátu.

Co ze svého osobního života byste si rád přenesl i do politiky?
Jsem člověk trpělivý, důsledný a vytrvalý. Snažím se přemýšlet a vidět věci v souvislostech a z nadhledu. To jsou myslím věci, které se budou všechny hodit.

A jak se na vaši politickou angažovanost mimochodem dívá vaše rodina a přátelé?
Myslím, že má rodina a přátelé vnímají, že jsem se vždy snažil rozhodovat s rozumem, bez postranních úmyslů, ve prospěch města či kraje. Mnohdy čelím otázce, jestli to mám zapotřebí, proč to vlastně dělám. V Karlových Varech jsem se narodil, region velmi dobře znám a neměnil bych. Proto mi také záleží na tom, jak se mu bude dařit a jak se tady lidem bude žít. A to můžu s čistým svědomím podepsat.

Petr Kulhánek osm let působil jako primátor Karlových Varů. Stojí za připraveným zápisem Karlových Varů na Seznam světového dědictví UNESCO. Je zkušený manažer a osvědčený lídr, celoživotní sportovec tělem i duší a karlovarský patriot. Dívá se do budoucnosti. Věří, že kraj může lépe fungovat, být slyšet a prosadit zájmy svých obyvatel. Petru Kulhánkovi jde především o ekonomický rozvoj regionu, dokončení dálničního spojení s Prahou a zatraktivnění kraje. „Karlovarský kraj se musí konečně naučit získávat peníze a všestranně podporovat své občany a podnikatele. Říkám ne vylidňování našeho kraje. Lidé potřebují důvod, proč se vrátit. Udělám všechno proto, aby se to povedlo,“ říká kandidát na hejtmana Petr Kulhánek.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *